For English see below

Een team bestaat uit minimaal 4 en maximaal 6 deelnemers. Een team mag een mix zijn van zowel mannelijke als vrouwelijke lopers van de voor de betreffende afstand toegestane leeftijden (zie voorwaarden). De deelnemers van één team moeten allemaal de gekozen afstand lopen. De snelste 4 lopers bepalen de uitslag van het team. Je bedrijf/vriendengroep/loopgroep mag uiteraard met meerdere teams meedoen.

De kosten voor de deelname van een team zijn €50,- (voor een team op de 5km) of €60,- (voor een team op de 10km). Per afstand ontvangt het eerste team een beker. Inschrijven voor de teamloop kan t/m 1 oktober. Wijzigingen aanbrengen in een team kan t/m 4 oktober. De individuele lopers van een team zullen ook opgenomen worden in de reguliere uitslagen.

Je kunt je team aanmelden via deze link. Wij kijken uit naar jullie deelname! Voor vragen kun je contact opnemen via info@sloterplasloop.com

A team consists of a minimum of 4 and a maximum of 6 participants. A team may be a mix of both male and female runners of the ages permitted for the respective distance (see terms & conditions). The participants of one team must all run the chosen distance. The fastest 4 runners determine the result of the team. Your company/group of friends/running group can of course participate with multiple teams.

The costs for the participation of a team are €50,- (for a team on the 5km) or €60,- (for a team on the 10km). The first team per distance receives a cup. You can register for the team run until 1 October. You can make changes to a team until 4 October. The individual runners of a team will also be included in the regular results.

You can register your team via this link. We look forward to your participation! If you have any questions, please contact info@sloterplasloop.com